knihy.audio - Audioknižné štúdio

  Vážení návštevníci e-shopu knihy.audio,
  aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, nezaobídeme sa bez použitia niektorých Vašich osobných údajov.
  Nižšie sa môžete dočítať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Prehlásenie prevádzkovateľa o spracúvaní ochrany osobných údajov

  Prevádzkovateľom internetového obchodu knihy.audio (ďalej iba „e-shop“) je Richard Petro – Vydavateľstvo Šarkan, Štítnická 204/16, 048 01 Rožňava, IČO: 46 996 826, DIČ: 1079101826, zapísaný v Živnostenskom registri, č. živnostenského registra 850-11117, email: [email protected], telefónne číslo: +421910234016 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

  Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421910234016, emailom: [email protected] alebo na webovom sídle prevádzkovateľa: https://knihy.audio/podmienky-spracovania-osobnych-udajov.

  Prevádzkovateľ
  Richard Petro - Vydavateľstvo Šarkan
  Štítnická 204/16 Rožňava, 04801
  IČO: 46996826

PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy Slovenskej republiky (napr. vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – „GDPR“).

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  V mene Richard Petro - Vydavateľstvo Šarkan ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby predaja audio kníh, pri poskytovaní klientskej a produktovej podpory, alebo pri vybavovaní prípadne vzniknutých reklamácií. Účely spracúvania osobných údajov pri jednotlivých procesných krokoch sú:

REGISTRÁCIA VYTVORENIE A SPRÁVA VLASTNÉHO UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

  Pri nákupe na našom e-shope nie je vždy nevyhnutná registrácia. Ak si želáte zakúpiť napríklad audioknihy vo formáte CDMP3, alebo tričká, ktoré Vám budú vyexpedované doručovateľskou spoločnosťou, v takom prípade je možné tovar si objednať bez nevyhnutnosti registrovať sa.

  Avšak, v prípade odplatného sťahovania MP3 súborov audiokníh (download) je v prípade nášho eshopu nevyhnutná registrácia. Po registrácii vznikne zákazníkovi unikátne zákaznícke konto, v ktorom si po zaplatení za stiahnuté audioknihy vo formáte MP3 môže tieto zakúpené súbory neobmedzene sťahovať do svojho prehrávacieho zariadenia (mobil, počítač, a pod.), resp. najmä prostredníctvom stiahnutej aplikácie si môže tieto svoje MP3 súbory neobmedzene prehrávať. Zriadenie a vedenie takéhoto zákazníckeho konta na našom e-shope je možné iba vďaka použitiu a spracovaniu osobných údajov na tieto účely.

  Účel spracúvania osobných údajov: na účely registrácie na našom e-shope s cieľom vytvorenia vlastného používateľského konta (táto registrácia je nevyhnutná pre objednávanie si niektorých produktov na našom e-shope).

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich s registráciou na e-shope a vytvorením a správou vlastného užívateľského účtu je súhlas dotknutej osoby.

  Rozsah uchovávania osobných údajov n účely registrácie: meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo.

  Doba uchovávania osobných údajov na účely registrácie: Tieto údaje uchovávame na dobu 3 rokov.

  Svoje osobné údaje – ako aj ďalšie nastavenia – môže registrovaný zákazník vo svojom používateľskom konte kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať, a to v sekcii Môj profil, alebo nás o zmenu alebo aktualizáciou údajov môže požiadať aj emailom.

OBJEDNÁVKA

  Účel spracúvania osobných údajov: na účely prijatia a vybavenia Vašej objednávky a plnenia zmluvy.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich s realizáciou objednávky je plnenie zmluvy.

  Rozsah uchovávania osobných údajov: meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, adresa na doručenie (ak si želáte doručiť zásielku na inú ako fakturačnú adresu), údaje o objednávke, údaje o platbách, email, telefónne číslo, voliteľne ďalšia adresa. Ak nakupujete ako firma alebo živnostník, spracúvame aj údaje v rozsahu: obchodný názov, IČO a IČ DPH, a to na účely vystavenia faktúry a správneho zaúčtovania.

  Doba uchovávania osobných údajov: Tieto údaje uchovávame ich po dobu 5 rokov.

  Poskytnutím týchto údajov nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na lehotu nevyhnutnú pre plnenie zmluvy. Tieto Vaše osobné údaje sú tiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.

REKLAMÁCIA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  V prípade, že sa zákazník rozhodne v prípade fyzického tovaru (audiokniha na CDMP3 alebo tričko) odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich s odstúpením zákazníka od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu je plnenie si zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

  V prípade, že sa zákazník rozhodne tovar reklamovať, a to z dôvodu, že doručený tovar mal vady, opäť je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich s reklamáciou plnenie si zákonnej povinnosti.

ÚČTOVNÍCTVO

  Účel spracúvania osobných údajov: vedenie účtovníctva.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich s vedením účtovníctva je plnenie si zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o účtovníctve.

  Rozsah uchovávania osobných údajov: Na účely vedenia účtovníctva spracúvame údaje v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačné údaje, údaje o platbe.

  Doba uchovávania osobných údajov: V tomto prípade uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov.

NEWSLETTER

  Ak si želáte dostávať informácie o našich produktoch a službách v podobe emailu (newsletter) a nie ste ešte naším zákazníkom, na tieto účely potrebujeme Váš informovaný súhlas.

  Pokiaľ ste s nami však už uzatvorili zmluvu, evidujeme Vás ako stáleho zákazníka, v tomto prípade sme oprávnení spracúvať Vaše kontaktné údaje aj bez existencie osobitného súhlasu. Avšak pri pravidelnom odbere noviniek je Váš súhlas opätovne potrebný.

  Účel spracúvania osobných údajov: na účely poskytovania priameho marketingu (odoberania informácií emailom v podobe newslettra).

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich so zasielaním newslettra v prípade, že dotknutá osoba ešte nie je naším zákazníkom, je poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich so zasielaním newslettra v prípade, že dotknutá osoba už je naším stálym zákazníkom, je oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu.

  Rozsah uchovávania osobných údajov: Na účely zasielania newslettra spracúvame údaje v rozsahu: email.

  Doba uchovávania osobných údajov: Tieto Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

  V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na účely nášho emailového marketingu (newsletter) môžete tento Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na „Odhlásenie z newslettra“, ktorý sa nachádza v tučnej päte každého e-mailu, resp. zaslaním emailu s odvolaním Vášho súhlasu na emailovú adresu: [email protected]. V tom prípade Vám newsletter prestaneme zasielať a Vaše údaje v želanom rozsahu vymažeme.

SOCIÁLNE SIETE

  Účel spracúvania osobných údajov: na účely správy našich sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube) a prezentácie našej činnosti a produktov (marketingové účely).

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich so spravovaním sociálnych sietí je oprávnený záujem prevádzkovateľa – používať sociálne siete na marketingové účely – priamy marketing (s cieľom predovšetkým komunikovať svoju činnosť, služby a produkty zákazníkom).

  Na tieto účely spracúvame Vaše osobné údaje po celý čas, pokiaľ ste fanúšikom našej stránky na danej sociálnej sieti. Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.

COOKIES

  Na našom eshope umiestňujeme súbory cookie. Cookie súbory slúžia na uľahčenie Vášho používania eshopu a na to, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšie a najvhodnejšie produkty a služby.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súvisiacich so súbormi cookies je poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely webovej analytiky, v rozsahu uvedenom nižšie.

  Požívaním nášho eshopu môžete obdržať aj určité Cookie súbory tretích strán. Požívanie týchto cookie súboroy môžete zablokovať zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača. Ak tak však urobíte, niektoré funkcie nášho eshopu nemusia správne fungovať. Väčšina internetových prehliadačov Vám tiež umožňuje zakázať všetky cookie súbory, alebo len cookie súbory tretích strán.

  V našom eshope využívame analytické služby externých poskytovateľov analytických služieb. Tieto služby využívame na účely zberu a analýzy štatistík o správaní našich zákazníkov. Pomáha nám to zlepšovať naše služby a produkty, ako aj eshop ako taký.

  Zásady používania súborov cookies

  V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

  Čo sú cookies?

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať. Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv. session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich prehliadač vymaže.

  Používanie cookies

  Používaním stránok prevádzkovaných Štítnická 204/16 Rožňava, 04801 vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

  Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

  Prečo používame cookies?

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ Štítnická 204/16 Rožňava, 04801 nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a optimalizácii internetovej stránky a propagačných nástrojov, na cielený a efektívny marketing.

  Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

  Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

  Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

  Chrome
  Safari
  Internet Explorer
  Firefox
  Android

  Prečo si ponechať nastavenie cookies?

  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

ZOZNAM NAŠICH SPROSTREDKOVATEĽOV A PRÍJEMCOV, KTORÍ SPRACÚVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a bezdôvodne ich nezverejňujeme ani neposkytujeme tretím osobám.

  Avšak, v niektorých odôvodnených prípadoch Vaše osobné údaje potrebujeme poskytnúť a sprístupniť tretím stranám, tzv. že Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu.

  Zoznam sprostredkovateľov, ktorým potrebujeme v nevyhnutnej miere poskytnúť Vaše údaje a rozsah poskytovaných osobných údajov:

  • invibe s.r.o., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 52 807 363 (dodávateľ technológií a cloudových služieb) Poskytované údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica a číslo, mesto/obec, PSČ, štát), v prípade doručenia na inú adresu aj ďalšia adresa doručeni
  • TrustPay, a. s., IČO: 36 865 800 (platobné procesy – spracovanie platby za tovar cez platobnú bránu) Poskytované údaje: meno, priezvisko, emailová adresa
  • Tímea Fazekašová – ekonomické služby, IČO: 51049171 (plnenie zákonných účtovných a daňových povinností) Poskytované údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica a číslo, mesto/obec, PSČ, štát).
  • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124 (poskytovateľ doručovacích služieb) Poskytované údaje: meno, priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942 Poskytované údaje: meno, priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
  • Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava Poskytované údaje: meno, priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
  • ISSET, s.r.o., IČO: 47 544 813 (externý fakturačný systém) Poskytované údaje: meno, priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
  • Mailchimp (online systém slúžiaci na správu emailového marketingu a hromadné rozposielanie newslettrov – Vaše údaje v tomto prípade poskytujeme iba v tom prípade, ak ste na to vopred vyjadrili súhlas) Poskytované údaje: emailová adresa
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko

  V prípade všetkých spôsobov platenia za tovar zakúpený na našom eshope Vás chceme upozorniť na to, že všetky transakcie sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o tom, či platba prebehla úspešne, spolu s Vaším menom, prípadne číslom účtu (aby sme vedeli Vašu platbu identifikovať a v prípade oprávnenej reklamácie platbu vrátiť).

  - Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko

  V prípade všetkých spôsobov platenia za tovar zakúpený na našom eshope Vás chceme upozorniť na to, že všetky transakcie sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o tom, či platba prebehla úspešne, spolu s Vaším menom, prípadne číslom účtu (aby sme vedeli Vašu platbu identifikovať a v prípade oprávnenej reklamácie platbu vrátiť).

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Prijali sme všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov dotknutých osôb. Ide predovšetkým o zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov – zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používanie antivírusového programu, pravidelná údržba počítačov. E-shop je zabezpečený SSL certifikátom, vďaka ktorému je znemožnený prístup tretích osôb k osobným údajom dotknutých osôb. Rovnako všetky databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb sú chránené šifrovaním v súlade s aktuálnymi technickými štandardmi.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

  Platné právne predpisy Vám garantujú najmä:

  Právo na prístup k Vašim údajom

  Máte právo vedieť, či a v akej miere spracúvame Vaše osobné údaje. Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje a máte právo na prístup k týmto údajom. V prípade Vašej žiadosti Vám poskytneme podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov a zoznam všetkých osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.

  Právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov

  Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli aktuálne, správne a úplné. V prípade Vašej žiadosti o opravu, doplnenie alebo aktualizáciu Vašich údajov Vám samozrejme vyhovieme.

  Právo na výmaz osobných údajov

  Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracovania pominul. O výmaz tiež môžete žiadať aj ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom.

  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov.

  • ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
  • ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Právo na prenosnosť

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  Právo namietať spracúvanie osobných údajov

  Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z z určitých dôvodov. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje na účel priameho marketingu ďalej nesmieme spracúvať.

  Všetky tieto Vaše práva môžete vykonávať tak, že sa na nás obrátite so svojou žiadosťou, a to buď emailom na [email protected], alebo poštou na adresu Richard Petro – Vydavateľstvo Šarkan, Štítnická 204/16, 048 01 Rožňava.

  Sme povinní poskytnúť Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to do 30 dní od doručenia žiadosti.

  Právo podať sťažnosť

  Ak sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje v rozpore je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Povinnosti dotknutej osoby

  • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
  • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
  • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
  • Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
   - Osobne na kontaktom mieste prevádzkovateľa Štítnická 204/16 Rožňava, 04801;
   - Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 910 234 016;
   - Prostredníctvom elektronickej pošty: [email protected];
   - Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Richard Petro - Vydavateľstvo Šarkan, Štítnická 204/16 Rožňava, 04801

Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Adresa:
  Hraničná 12
  820 07, Bratislava 27
  Slovenská republika
  IČO: 36 064 220

  Podateľňa:
  pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
  piatok: 8:00 - 14:00

  Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
  Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
  Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
  Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
  Fax: +421 2 323 132 34
  Hovorca:
  mobil: 0910 985 794
  e-mail: [email protected]

  E-mail :

  a) všeobecne: [email protected]

  b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: [email protected]

  c) webové sídlo: [email protected]

  d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

  e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: [email protected]

  Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. V prípade zmeny novú verziu podmienok ochrany osobných údajov uverejníme na tomto mieste a zároveň Vám zašleme novú verziu podmienok na Vašu emailovú adresu.

  Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

  Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2021