knihy.audio - Audioknižné štúdio

Diera do sveta

O nás

Diera do Sveta je kultúrne centrum a špecializované kníhkupectvo v Liptovskom Mikuláši, ktoré funguje od roku 2014. Popri hlavnej činnosti a to organizovania kultúrnych akcií, má aj vydavateľskú činnosť. Do posledných dní, sa však občianskemu združeniu podarilo vydávať najmä audioknihy, ktoré zastrešuje a pripravuje režisér a autor Ján Mikuš.

 

Cieľom priestoru KC Diera do sveta je vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru a umožňovať verejné stretávanie, kolektívne neformálne vzdelávanie a spoločenskú kultiváciu. Diera do sveta je tiež miestom, v ktorom súčasné umenie a kultúra majú v interakcii s divákmi a diváčkami vytvárať hodnoty, ktoré alternatívou k dominantným spoločenským naratívom a usporiadaniu. 

 

Organizácia a dramaturgické zameranie Diery do sveta je postavené na niekoľkých kľúčových ideových princípoch. Medzi ne patria feminizmus, rodová rovnosť, ekologickosť, ne-hierarchickosť a spoločensko-kultúrna angažovanosť. Dramaturgickou ambíciou kultúrneho centra je prinášať rozličné umelecko-kultúrne formáty, ktoré kriticky reagujú na súčasné urgentné problémy a krízy a zároveň majú emancipačný potenciál. Kolektív Diery do sveta verí v potrebu sociálnej spravodlivosti, medziľudskej solidarity, egalitárnosť a v silu kolektívnej organizácie. 

 

Veríme tiež, že práve kultúra a umenie sú jednými z mnohých nástrojov, ktoré môžu narúšať hierarchické a mocenské spoločenské štruktúry a prispievať tak k odstraňovaniu sociálnych nerovností. Sme presvedčení/é, že práve umenie a kultúra môžu ponúkať nástroje a spôsoby, ako nie len zažívať seba samých inak, ale aj ako hľadať nové formy kolektívnej imaginácie a spoločenského organizovania sa. V umení a kultúre hľadáme vymedzenie voči dominantných diskurzom a praktikám, ktoré sú založené na vykorisťovaní a marginalizácii. 

 

Naším cieľom je byť výlučný v kvalite, avšak nevylučovať nikoho.

Kontakt

Kontakt na nás: [email protected]

Kontakt na Jána Mikuša : produkciadiera@gmail.com

Audioknihy

Ján Mikuš - Finita la komédia

10.00 €
Literatúra pre deti
Diera do sveta
Ján Mikuš, Stanislav Štofčík
2 h 40 min

Jan Brzechwa - Cesty pána Machuľu

10.00 €
Literatúra pre deti
Diera do sveta
Ján Mikuš
3 h 07 min

Ján Mikuš - Finita la komédia 2

10.00 €
Literatúra pre deti
Diera do sveta
Ján Mikuš, Stanislav Štofčík
2 h 00 min

Gianni Rodari - Bol dvakrát barón Lamberto

10.00 €
Literatúra pre deti
Diera do sveta
Ján Mikuš
3 h 23 min